Δελτίο Τύπου: Η INTRALOT Ανακοινώνει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Εννεαμήνου 2020